Cookies beleid

Verantwoordelijke voor de verwerking
NAAM VAN DE ORGANISATIE: “Delfood”, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel op het adres rue de l’Espérance 84, 6061 Montignies-sur-Sambre, en met ondernemingsnummer BE 0403.754.481 (hierna “Delfood” genoemd).

hello@gld.be

Wat is een cookie?
“Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer kan worden opgeslagen wanneer u websites bezoekt. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals je taalkeuze voor een website. Wanneer u de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie teruggestuurd naar de betreffende website. Op deze manier herkent de website uw browser en kan deze bijvoorbeeld uw taalkeuze onthouden.
Cookies hebben over het algemeen ook een vervaldatum. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd als u uw browser afsluit (zogenaamde sessiecookies), terwijl andere langer op uw computer blijven staan, soms zelfs totdat u ze handmatig verwijdert (zogenaamde permanente cookies).” (bron: APD website)
Waarom gebruiken we cookies?
We gebruiken drie soorten cookies
Essentiële cookies, die essentieel zijn voor de werking van de site
Analytische cookies, die het bezoek aan de site analyseren.
Cookies van derden, zoals cookies die zijn gekoppeld aan sociale netwerken.
Cookies accepteren of weigeren
Door te klikken op het gedeelte “meer weten” van het pop-upvenster dat verschijnt wanneer u op de site komt, kunt u informatie over cookies bekijken en beslissen of u ze wel of niet wilt accepteren.
Bewaartermijn
Cookies worden 13 maanden bewaard.
Aanvullende informatie
Als u wilt weten hoe u uw browser kunt configureren of meer wilt weten over cookies, ga dan naar www.allaboutcookies.org.
Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking via cookies
De verwerking van gegevens via cookies, met uitzondering van essentiële cookies, is gebaseerd op de toestemming van de betrokkene, die bij elk bezoek aan de site alle of sommige cookies accepteert of weigert. In de sectie “instellingen” of “keuzes” kunnen bezoekers elke cookie activeren of deactiveren.
Geautomatiseerde besluitvorming en profilering
Er worden geen geautomatiseerde beslissingen of profilering uitgevoerd met behulp van cookies.
Doorgeven van gegevens aan derden
Cookies van derden kunnen verbindingsgegevens verzamelen.
Beveiliging
We nemen gepaste technische en organisatorische maatregelen die voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming. Helaas kan geen enkele gegevensoverdracht via het internet of op een gegevensopslagsysteem als 100% veilig worden gegarandeerd. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld als u denkt dat de beveiliging van Persoonsgegevens die u met ons deelt, in gevaar is), breng ons dan onmiddellijk op de hoogte.
Rechten van betrokkenen
Onder de GDPR heb je het recht om je Persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, bezwaar te maken tegen het gebruik ervan of te verzoeken om wissing, beperking of overdraagbaarheid.
In bepaalde gevallen staat de wet ons echter niet noodzakelijkerwijs toe om uw verzoeken in te willigen.
Wijzigingen in deze regels
Aangezien de regelgeving evolueert, behouden wij ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen, maar ook om rekening te houden met veranderingen in onze activiteiten. Wij zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen.
Met wie kun je contact opnemen over je persoonlijke gegevens?
Als u vragen hebt over het gebruik van uw Persoonsgegevens, kunt u een brief sturen naar het bovenstaande adres.
U kunt desgewenst contact opnemen met de gegevensbeschermingsautoriteit om een klacht in te dienen als u vindt dat u geen antwoord hebt gekregen op uw verzoek.