District Manager

Delfood, groothandelaar in voedingsmiddelen, gevestigd in Charleroi, is een dienstverlenend bedrijf dat aan meer dan 400 winkels in België levert : zelfstandigen, aangeslotenen en franchisenemers. Naast een performante logistiek, hebben we verkoopsondersteuning en beheersinstrumenten uitgewerkt, alsook assortimenten die perfect beantwoorden aan de behoeften van de consumenten en hun omgeving.

Uw opdracht

Als District Manager hebt u de verantwoordelijkheid over een portefeuille van verkooppunten gelegen in België.

Dit betekent :

 • het regelmatig bezoeken van de verkooppunten en instaan voor de supervisie over het dagelijks beheer ervan
 • in samenwerking met en onder de supervisie van uw manager, de actieplannen invoeren waardoor de doelstellingen op korte en lange termijn die door de Directie werden vastgelegd, kunnen worden gerealiseerd.
 • erop toezien dat het concept, het commercieel beleid en de beheersprincipes worden geïmplementeerd en nageleefd in de verkooppunten

 

Uw verantwoordelijkheden en taken

 • De teams in het verkooppunt superviseren en van de nodige omkadering voorzien :
  • Motivatie van de teams via het relationele, het luisteren en de beschikbaarheid
  • Opleiden, evalueren en controleren van de medewerkers
  • Beheer van het sociale aspect (aanwervingen, individuele onderhouden, einde contracten, beheer van de absentiegraad, verlof, uurroosters)
  • Organisatie van het werk in de winkel en regelmatige begeleiding van het personeel bij hun dagelijkse taken
 • Waken over de naleving van het concept en van de toepassing van de methodes en procedures bepaald door de onderneming :
  • Naleving van het commercieel beleid (opvolging van de taken, promoties,…)
  • Implementatie van de planogrammen en aanwezigheidsgraad van de nieuwigheden
  • Commercieel beheer van het verkooppunt (dienstverlening aan de klanten, netheid en hygiëne, kwaliteit en versheid van de producten, beheer van de voorraad en uiterste gebruiksdatums, prijsaanduidingen)
  • Administratief beheer van het verkooppunt (administratieve documenten, aangifte van de verliezen, beheer van de ontvangsten)
 • De tussenpersoon zijn tussen het verkooppunt en de zetel voor elke problematiek die een impact kan hebben op de rendabiliteit, de productiviteit, de voldoening van het personeel en de klanten.
 • Het CRM-systeem nauwgezet toepassen met het oog op een optimale opvolging van de relatie met de verkooppunten.
 • Actief deelnemen aan de periodieke teamvergaderingen om een algemeen zicht te bekomen op de gevoerde acties en van gedachten wisselen over de realiteit op het terrein met de collega’s en het management.
 • Commerciële budgetten voorstellen aan de manager om zo de ontwikkeling van de zaken te plannen en op te volgen.
 • De prestaties richting geven en de vastgelegde doelstellingen omtrent omzet en BEO behalen in het kader van zijn verantwoordelijkheidsbereik
 • De zaakvoerders bijstaan en uitdagen bij het beheer van hun exploitatierekening en samen met hen een analyse maken van de instrumenten waarover ze beschikken (omzet, marge, afprijzingen, personeelskosten, algemene kosten)
 • Actief deelnemen aan de Business Reviews van de verkooppunten, bijdragen aan een correcte diagnostiek van de situatie en de installatie van aangepaste actieplannen
 • Deelnemen aan de belangrijke fasen van de levenscyclus van de verkooppunten en ze tot een goed einde brengen (contractuele fase, ontwerp, creatie, remodeling, sluitingen) en zo nodig helpen bij de belangrijke projecten van de andere districten, en zelfs de andere activiteiten van delfood.
 • Permanent waken over de omgeving van de verkooppunten, regelmatig analyses doorvoeren (assortiment, evolutie van de concurrentie en van de stromen…) en zijn manager op de hoogte houden omtrent de vastgestelde risico’s en opportuniteiten.
 • De buitenkansen van de nieuwe verkooppunten identificeren, netwerken en de ondernemingen naar buiten toe vertegenwoordigen (vakorganisatie, zakenclubs, lokaal bestuur, beurzen, salons,…)
 • Gericht deelnemen aan transversale projecten binnen de onderneming
 • Een professioneel en positief imago overbrengen naar de verkooppunten en de waarden van de onderneming verdedigen.

Uw profiel

 • Opleiding in een economische richting of gelijkwaardig door ervaring
 • Kennis op het vlak van de voedingsdistributie.
 • Kennis wat betreft financieel beheer
 • Kennis van personeelsbeheer
 • Goede kennis van kantoorautomatisering (MS Office, met name excel) en het het gebruik van een CRM-systeem
 • Tweetalig Nederlands – Frans
 • Analytische geest, in staat om met cijfers om te gaan en ze te interpreteren.
 • Commercieel ingesteld, in staat te onderhandelen met elke gesprekspartner
 • Nauwkeurig en gestructureerd.
 • Flexibel en mobiel.

Ons aanbod :

Wij bieden boeiend en afwisselend werk binnen een warme en dynamische werkomgeving, in een hartelijke sfeer waarbij teamspirit en eenvoud noodzakelijk deel uitmaken van onze waarden.

Wij bieden een contract van onbepaalde duur met een competitief salarispakket.

 

Zin om ons team te komen versterken?

Stuur ons je cv

Of mail snel je kandidatuur naar recrutement@gld.be